+31(0)181 600000

Milieuvriendelijke bedrijfsvoering

TopMovers investeert in een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Het verhuisbedrijf heeft verschillende maatregelen genomen op het gebied van milieu. Deze maatregelen ontzien het milieu en bieden tegelijkertijd kostenvoordeel.

Duurzame elektriciteit

TopMovers kiest voor duurzame elektriciteit! Met ingang van 01 januari 2010 zijn wij over op duurzame energie, die uitsluitend afkomstig is uit windmolenparken in Nederland. Het directieteam geeft hiermee wederom een extra impuls aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen, want deze schone vorm van elektriciteit wordt immers duurzaam opgewekt. Hierdoor komen geen broeikasgassen als CO2 in het milieu terecht, wat resulteert in een extra bijdrage bij het terugdringen van de milieuconsequenties.

Wagenpark

TopMovers maakt gebruik van voertuigen die voldoen aan de Euro 5&6 norm. De aanschaf van deze voertuigen is verkozen boven de mogelijkheid de bestaande Euro 3 voertuigen te voorzien van een roetfilter. Naast het feit dat de voertuigen hiermee minder belastend zijn voor het milieu, profiteert TopMovers hiermee van gedifferentieerde toltarieven voor schonere vrachtwagens in het internationale vervoer.

Bedrijfsruimte

De bedrijfspanden van TopMovers zijn uitgerust met geavanceerde apparatuur. De hoofdvestiging wordt verwarmd door een warmtekrachtkoppelinginstallatie. Het kantoor en de opslagloods maken gebruik van een ondergronds warmteresevoir. Hier wordt in de zomer overtollige warmte op 40 meter diepte opgeslagen. Deze warmte wordt in de winter hergebruikt voor de verwarming. De verlichting in de Haagse vestiging is voorzien van censoren die de werkplekverlichting uitsluitend inschakelen wanneer medewerkers aanwezig zijn. Beide systemen zorgen voor energie en kostenbesparing.

Duurzame bedrijfskleding

TopMovers heeft Groenendijk geselecteerd als leverancier voor bedrijfskleding vanwege het MVO-beleid. Naast een intern MVO-beleid, heeft deze leverancier ook een extern MVO-beleid. Bij de inkoop van kleding wordt gelet op de milieubelasting van de productie en de arbeidsomstandigheden van de fabrieksmedewerkers.

Er wordt een gedragscode gehanteerd voor arbeidsomstandigheden van fabrieksmedewerkers. De code is gebaseerd op de arbeidsnormen die de International Labour Organization (ILO) heeft geformuleerd. Leveranciers die niet voldoen aan de gedragscode, worden begeleid bij het doorvoeren van verbeteringen. Dit gebeurt volgens de werkwijzen van de stichting Fair Wear Foundation (FWF).

Naast deze sociale eisen zijn voor de ingekochte kleding ook eisen opgesteld voor de milieubelasting bij de productie van de kleding. De kleding van Groenendijk draagt het Europees Ecolabel.